Texas

I Texas har Petrotarg för närvarande fyra producerande fält varav två innehåller både olja och gas och två enbart olja. Petrotarg är delaktig i Galaxy prospect och har bekostat 3D seismik i området, vilket innebär att ett stort antal brunnar kommer att borras 2013 och framåt. Petrotargs WI är 5% och NRI 3.75%.

Texas (TX)
Yta: 696 241 km2
Huvudstad: Austin
Folkmängd:: 23,9 miljoner

Område där Ginger Oil bedriver verksamhet

Producerande fält

Område Benämning
Proton L Ranch D-3
Proton L Ranch D-1
Proton L Ranch D-2
Sternbach Carter #1

Borrprogram

Område Benämning
Vecta Galaxy prospect (flera)
DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+