Producerande fält

Petrotarg är för närvarande verksam i tre amerikanska delstater; Arkansas, Louisiana och Texas. Dessa stater ligger geografiskt nära varandra och har också en likartad geologi med liknande oljekvaliteter.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+