Borrprogram

Petrotarg AB har fastställt en plan för 2017 års aktiviteter för prospektering av nya fyndigheter och utbyggnad av befintliga oljefält för ökad produktion. Målsättningen med planen är dels att öka värdet på bolagets samlade tillgångar inom olja och naturgas, dels att fördubbla produktionskapaciteten.

Borrprogrammet kommer att utvärderas och revideras kontinuerligt. Utfall av och eventuella ändringar i programmet kommer att kommuniceras fortlöpande i pressmeddelanden och delårsrapporter.

Arkansas

Område Benämning Borrning WI NRI Planering
Falcon Falcon, SW Produktion 8.9% 6.23% Q2 2017
Willisville Willisville, Mall Produktion 23.28% 16.3% Q2 2017
Willisville Willisville, N. Produktion 23.28% 16.3% Q2 2017

Texas

Område Benämning Borrning WI NRI Planering
Edwards Five Spots Undersökning 15.93% 11.2% Pågående hela 2017
DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+