Om Petrotarg

Petrotarg AB är ett bolag i oljebranschen som aktivt utforskar, prospekterar och exploaterar olje- och naturgasfyndigheter. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i det amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company och merparten av bolagets verksamhet och tillgångar finns i USA. Projekten finns i Arkansas, Louisiana och Texas.
Projekt med tillförlitliga data som är väl underbyggda med moderna geologiska, geofysiska och ingenjörsvetenskapliga analyser prioriteras. Med en konservativ riskpolicy och ett samlat projekturval söker Petrotarg optimera vinstpotentialen i en annars traditionellt riskfylld industri.
Petrotarg AB grundades 1997 av reservoaringenjören Hans Blixt och petroleumgeologen William D. Neville, båda med över 20 års erfarenhet från stora amerikanska oljebolag. 1998 förvärvade Petrotarg AB grundarnas gemensamma oljeprospekteringsbolag Ginger Oil Company och det är i detta bolag som lejonparten av den operativa verksamheten idag sker.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+