Oljemarknaden

Oljemarknaden är till sin karaktär internationell. Produkten är enkel att lagra och transportera vilket gör att konsumtion och produktion inte nödvändigtvis behöver ha en geografisk anknytning till varandra. Prissättningen på råolja sker främst utifrån två stora referensoljor: West Texas Intermediate (WTI) och Brent (nordsjöolja). WTI används på den amerikanska marknaden och Brent används vid prissättning av råolja på den västeuropeiska marknaden. Eftersom den amerikanska marknaden är världens största oljemarknad följer de internationella priserna WTI-priset och varierar mellan 50 – 65 USD per fat. Historiskt sätt har priskurvan gått i cyklar, där bottennotering har noterats kring 30 USD per fat och toppnoteringar kring 120 USD per fat. Sett ur ett historiskt perspektiv tenderar oljepriset att vara i en uppgående trend.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+