Gasmarknaden

Naturgas är till skillnad från olja betydligt svårare och lagra och transportera varför gasmarknaden till sig natur är betydligt mer lokal än den för olja. Det finns heller ingen etablerad internationell prisstruktur på samma sätt som för råolja. Istället noteras en rad lokala och regionala priser på börser och andra marknadsplatser. Naturgas är heller inte en homogen råvara vad gäller kvalitet och andra egenskaper. Detta innebär att naturgas prissätts utifrån dess energiinnehåll. En köpare vet således hur stor mängd energi gasen innehåller, men inte exakt hur stor volym gas detta motsvarar. I USA är Henry Hub det vägledande priset på naturgas och priset anges i USD per MCF (tusen kubikfot). Priset är för närvarande relativt stabilt till 3 USD per tusen kubikfot.

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+