Marknad

Petrotargs marknad består huvudsakligen av den för råolja och naturgas. Den faktiska prisutvecklingen och det förväntade framtida priset är avgörande dels för vilka intäkter som Bolaget kan erhålla från producerande källor dels de lönsamhetskalkyler som ligger till grund för utvecklingen av olika prospekt och det eventuella värdet på dessa.
 

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+