Petrotarg

Petrotarg AB är ett bolag i oljebranschen som aktivt utforskar, prospekterar och exploaterar olje- och naturgasfyndigheter. Verksamheten bedrivs till i USA i delstaterna Arkansas, Louisiana, och Texas.

Sidor

Strategi

Petrotarg besitter kunskap för att på egen hand kunna hantera samtliga moment i produktionskedjan, från prospektering och analys till produktion…

Borrprogram

Petrotarg AB har fastställt en plan för 2017 års aktiviteter för prospektering av nya fyndigheter och utbyggnad av befintliga oljefält…